Вы знаходитесь тут: Головна > Про компанию

Про компанию

Центр бухгалтерських послуг "СЕРВІС ГЛАВБУХ" надає комплекс послуг із супроводу бізнесу, таких як: реєстрація підприємств, ведення бухгалтерського та податкового обліку, аудиторські послуги, ліквідація підприємств.

Татьяна Сугак - основатель

ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ «СЕРВІС ГЛАВБУХ» пропонує послуги аутсорсингу бухгалтерського обслуговування підприємств та бухгалтерського супроводу фізичних осіб підприємців; постановку та відновлення бухгалтерського обліку, консультування з питань комерційної діяльності підприємств, податковий консалтинг, навчання бухгалтерського обліку.

Незалежний аудитор Сугак Тетяна Олександрівна надає аудиторські послуги, послуги трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО у звітність складену за МСФЗ, послуги у сфері бізнес-консультування, бухгалтерського та управлінського обліку.

Діяльність на ринку аудиторських послуг ми ведемо з 2006 року відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», прийнятих Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів».

Ми провадимо свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3869 від 30.09.2006р. (Рішення АПУ від 30.09.2006 р. № 168/5).

Сертифікат аудитора серія А №006135, виданий рішенням Аудиторської палати № 165 від 30.06.2006 р.

Завдяки високому рівню професіоналізму наших співробітників, ми співпрацюємо з компаніями з різних галузей економіки.

Значний досвід роботи у наданні аудиторських послуг як компаніям великого бізнесу, так у сфері середнього та малого бізнесу дозволяє нам надавати широкий спектр послуг.

Ми надаємо послуги з метою надання допомоги у вирішенні можливих проблем, забезпеченні ефективного управління, підвищення прибутковості, дотримання вимог законодавства України.

Наші співробітники мають значний практичний досвід роботи в галузі аудиту, фінансів та бухгалтерського обліку, знання законодавства.

Головний принцип компанії полягає в ефективному та своєчасному реагуванні на потреби клієнтів, що дозволить їм працювати собі на благо, на благо суспільству та працівникам.